O firmie  |   Katalog  |   Aktualności  |   Pliki do pobrania  |   Kontakt   

Pliki do pobrania :

program projektowania oświetlenia
   MODUS Wils 6.3 PL

deklaracje zgodności WEProgram do projektowania oświetlenia MODUS Wils 6.3 PLFirmowy program WILS do projektowania oświetlenia na oprawach MODUS.

Program przeznaczony jest do wyliczenia sztucznego oświetlenia powierzchni wg norm dla oświetlenia wnętrz PN-EN 12464-1 i norm oświetlenia zewnętrznego PN-EN 13201 - tylko dla opraw produkowanych przez firmę MODUS.

Program umożliwia wyliczenia metodą strumieniową i punktową, wyliczenie współczynnika olśnienia UGR wg Sőrensena, luminancji granicznej oraz określenie wartości luminancji dróg i wartości olśnienia wg luminancji opraw ( luminancji granicznych ).
Oprawy można rozmieszczać manualnie wg osi X, Y oraz automatycznie wg ilości lub odległości między oprawami. Oprawy w przestrzeni można umieszczać pod dowolnym kątem obrotu.
Program umożliwia oświetlenie przestrzeni z różnymi przeszkodami i elementami dodatkowymi. Zobrazowanie graficzne można ustawić na widok poszczególnych ścian, podłogi i sufitu, oraz innych określonych powierzchni z ich opisem, podaniem wartości w punktach kontrolnych, jak również z wykreśleniem izolinii na płaszczyźnie roboczej wg punktów obliczeniowych i wizualizację oświetlenia pomieszczenia.
W programie można tworzyć dowolne kształty oraz za pomocą myszki przesuwać i wyłączać na ekranie oprawy oświetleniowe, przeszkody i inne elementy. Program umożliwia również ZOOM pomieszczenia oraz podgląd 2D i 3D. Do przeglądu typów i parametrów opraw oświetleniowych oraz krzywych światłości służy zakładka
"Baza Opraw".
Program pozwala na obustronną komunikację z programami AutoCAD, możliwość odczytania współrzędnych i wyrysowanie opraw łącznie z izoliniami.

WILS software for the calculation of illumination values of MODUS fixtures Software for the calculation of illumination values in interiors (PN-EN 12464-1) and exteriors (PN-EN 13 201) - only for MODUS produced lighting fixtures.
Enables calculation using flow and spotlight method, glare calculations according to Sőrensen, calculation of marginal brightness and brightness of roads. The light sources can be placed manually by inputting x, y and z coordinates, or automatically according to the number or span of the light sources.PLIKI DO POBRANIA :


Setup_Modus_Wils_63pl

Setup_Modus_Wils_Pictures_Pl


Dla poprawnej instalacji programu wraz ze zdjęciami opraw, należy pobrać i zapisać obydwa pliki instalacyjne na dysku komputera (we wspólnym katalogu). Następnie należy uruchomić program instalacyjny Setup_Modus_Wils_63PL.exe i postępować zgodnie z zaleceniami instalatora.


aktualizacja: kROOTki

Poprawny CSS!